Behind the smart world @boulevard Kristianstad

RESEARCH-LAB: BEHIND THE SMART WORLD
by KairUs Art+ Research (Linda Kronman and Andreas Zingerle) and servus.at

För de flesta av oss är elektroniska apparater som smarta telefoner, laptop, skrivare och mikrovågsugnar självklara delar av vårt vardagsliv. Men i vår teknikintensiva tid blir livscykeln för dessa allt kortare, de förnyas och allt mer sällan renoveras de. Istället hamnar mycket på elektronikskrot, en del i organiserad form men mängder dumpas i illegala soptippar i utvecklingsländer. Och många av dessa datorer och telefoner innehåller personlig data, text, bild och video som kan återanvändas och hamna i fel händer.
I distriktet Agbogbloshie i Västafrikanska Ghana finns en av världens största elektronik soptippar. Därifrån hämtade projektet “Behind the Smart World” 22 hårddiskar som man i ett Research lab använde som material i flera projekt som sätter fokus på online säkerhet, hur vi använder digital information. Dessa digitala spår används i några av de verk som visas under Wanderlost i Kristianstad – Forensic Fantasies, Shell Performance, Headcrash och Shopimation.

Forensic Fantasies

Foto och videoverk som tyska konstnärerna Linda Kronman & Andreas Zingerle skapat ur återvunnet material på hårddiskar som slängts som elektroniskt skräp i Västafrika. Data som denna används för utpressning och andra databrott av illegala nätverk på nätet.

Se verket här http://kairus.org/forensic-fantasies-trilogy/

Shell Performance

Ett verk från 2016 av konstnären Martin Rieche. Installationen består av en programvara som lånar sin visuella estetik från ASCII-konst. De hårddiskar (som en gång tillhörde oidentifierade personers datorer) innehåller bilder, kommersiell musik som MP3-filer samt personliga (ibland mycket känsliga) text- och bildmaterial – den data som matas in i algoritmen exponeras på monitorer på ett helt textbaserat och kodifierad sätt.

Se verket här http://www.martinreiche.com/project/shell-performance/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.