Konstnärer

Wanderlost app /

En app där man med sin smarta telefon uppmanas att röra sig runt i staden och med foto svara på frågor och påståenden om vad man ser. Appen kommer innehålla ögonöppnare och reflektioner. Nyproducerad för Kristianstad.

 

Wanderlost är en interaktiv smartphone app som utmanar till en vandring i ett stadslandskap. Fokus ligger på socialt deltagande inom stadsutveckling och social hållbarhet – demokrati som kulturell handling. Appen är en demo som skall kunna mappas på olika geografisk platser; resande, reflektioner, konsekvenser och berättelser om framtiden/staden/demokrati kan delas i andra sociala och kulturella projekt än de vi utforskar i Wanderlost.

 

Wanderlost är resultatet av ett längre utvecklingsarbete lett av Michael Johansson tillsammans med medlemmar ur medienätverket PRAMnet Thore Soneson och Marika Kajo. Interaktiv struktur och tematisering av Michael Johansson och Marie Fredriksson Karvelas, interaktiv programmering av Magnus Wallon och grafik av Digital Design studenten Alexander Ståhlnacke.

 

Kristianstad Konsthall /

Platsens Poesi – ett verk där man med Virtual Reality glasögon och ett ljud och textcollage kan uppleva staden Kristianstad med nya ögon. Vandra genom okända och välbekanta platser i 360 grader. Lyssna på reflektioner och tankar i ett absorberande flöde. Texter skrivna av Thore Soneson och inlästa av gruppen Medvandrare. Nyproducerad för Wanderlost av Thore Soneson, kommer visas i Konsthallen.

 

Medvandrarna Display – Under projektet kommer sju fiktiva karaktärer att dela med sig av tankar och reflektioner – de kommer finnas på en skärmdisplay i Konsthallen/Regionmuseets foajé och som levande medvandrare under fredag 21a, lördagarna den 22a och 29de april.

Karaktärerna är inspirerade av sociologen Zygmund Baumans tankar kring den moderna människans identitet – Vagabonden, Spelaren, Flanören, Turisten, Hemmasittaren, Kreatören, Välgöraren.

Texter till displayen av poeten Åsa Maria Kraft.

 

Medvandring i Wanderlost

 

Wanderlost medvandrare följer dig på din vandring i Kristianstad, så att du kan gå vilse i rum och tanke tillsammans. På vandringen delas tankar och bilder av dåtid, nutid och även framtid, genom att upptäcka det som ännu inte finns.

Ingen vandring är den andra lik – det beror på vem du vandrar med. Alla berättelser lämnar spår. Kanske är du inte dig lik själv efter vandringen, utan vandrar vidare lite mer Wanderlost.

Den sanna upptäcktsresan består inte i att finna nya landskap, men att se med nya ögon.” (Marcel Proust)

Du kan själv välja och boka din medvandrare på wanderlost.abadyl.com. De väntar på dig.

 

Instudering och impro regi av Marika Kajo.

Medvandrare – rollista:

Spelaren: David Rix

Turisten: Joakim Frieberg

Vagabonden: Michael Lewitzki

Flanören: Theo Hansén

Hemmasittaren: Johanna Kerbel

Kreatören: Josef Isaksson

 

KANALGATAN 22 /

 

Videovandringar – videoverk där man bokstavligt följer fyra Kristianstadbors fotsteg genom centrala staden med en iPad i handen och tar del av deras berättelse i ljud och bild. Malmöbaserade gruppen Bombina Bombast skapar denna upplevelse.

 

Följ med på en vandring genom Kristianstad som samtidigt är en vandring på en helt annan plats – till synes väldigt lik men ändå inte samma. Med hjälp av en film som visas på en surfplatta du får i handen leder vi dig genom en annan värld som ligger precis på samma plats som din egen. Du följer filmens väg genom staden och förundras över stora eller små skillnader mellan filmen och verkligheten runt omkring dig.

 

Bombina Bombast har skapat Walks för festivaler och scener runt om i Europa sedan 2013. Nu har de filmat en serie vandringar bara för Wanderlost.

 

Bombina Bombast är ett turnerande scenkonstkompani med bas i Malmö under konstnärlig ledning av Emma Bexell & Stefan Stanisic. Sedan starten 2011 har kompaniet skapat över 30 originalverk för scen och film som presenterats på scener och festivaler i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Kina, Nederländerna och Spanien. Bombina Bombast drivs av mötet mellan scenkonst och innovativa teknologier med fokus på virtual reality. Emma och Stefan är gästlärare på Teaterhögskolan i Malmö och gjorde en av 2015 års examensföreställningar för mimskådespelarstudenterna på Stockholms dramatiska högskola.

 

www.bombinabombast.se

 

Open World

 

Brittiske fotografen Ollie Ma har skapat en bildserie där verkligheten och det digitala smälter samman genom att använda scenerier ur dataspelet Grand Theft Auto V.

 

Ollie Ma’ är en engelsk fotograf, studerar för närvarande fotografi på Nottingham Trent University. Hans fotografiska verk gestaltar en känsla av desorientering och är inspirerat av teatern episka berättarformer och den story-telling tradition som John Wyndham skapat och som kallas logical fantasy.

http://www.olliema.com/

 

Ollie Ma’ is a British photographer, currently studying Photography at Nottingham Trent University. His photographic practice deals with feelings of dislocation and disconnection and has been informed by the theatrical conventions of epic theatre, as well as the form of story-telling pioneered by John Wyndham called logical fantasy.

 

http://www.olliema.com/

Se verken här vi kommer att visa 6 st ut denna serie

 

Ideal spaces – Sju stycken video sekvenser som alla är rekonstruktioner av ideala rumsligheter genom historien. Verket är gjort av gruppen Ideal Spaces som består av Ulrich Gehmann DE, Matthias Wöllfel DE, Michael Johansson SE, Andi Seiss DE, Alexander Kadin DE och premiär på Arkitekturbiennalen i Venedig 2016.

Se verket här http://idealspaces.org

Och en film här https://vimeo.com/190855653

 

Sockerarkivet

Designer Petra Lilja medverkar i Wanderlost med Sockerarkivet – en första sammanställning av ett pågående arbete om socker. Genom rörlig bild, ljud och text tar hon sig an sockret med utgångspunkt i sockerbetan som historiskt viktig symbol för skånskt jordbruk och industri.

Hennes personliga förankring till Kristianstad, jordbruket och sockerbetesgallring finns bara en generation tillbaks och utgör en av ingångspunkterna till sockret som tema. Ett arkiv har börjat ta form och innefattar även undersökningar där hon jobbat med sockret som material och hur det gestaltar sig i olika former.

Petra Lilja är intresserad av metoder som bryter formgivarens kontroll och inför utställningen Wanderlost har hon använt sig av begränsningar och instruktioner som metoder för att skapa text- bild och filmkollage som blandar fakta, fiktion och personliga berättelser. Resultatet är inget resultat, snarare en paketering av delar av Sockerarkivet som det ser ut just nu.

 

VÄSTRA STORGATAN 54 /

 

FICTIONING // Kristianstad 2017

Under projektet Wanderlost ställer Ola Ståhl och Petra Lilja ut ett ljudverk och ett grafiskt verk med titeln FICTIONING. ”Fictioning” är en transmedial process, en transformation mellan ljud, text och bild, en övning i att skärpa våra olika sinnen för att potentiellt öppna upp för nya estetiska uttryck och fiktiva universum.

Ljuden är inspelade på olika platser runt om i Kristianstad. I en transdisciplinär workshop med fler deltagare skapades därefter ett material av gemensamma visuella berättelser sammanflätade av text och bild som sedan bearbetats vidare av Ståhl och Lilja för att tillsammans med ljudet skapa en form av fragmenterade kartbilder.

 

Svenska Ola Ståhl och Petra Lilja är forskare vid Institutionen för design vid Linnéuniversitetet. De delar ett intresse i att arbeta kollaborativt och transdisciplinärt med kritiska och kreativa projekt i olika medium och transmediala gränssnitt.

 

Ola Ståhl har en bakgrund inom konsthistoria och Cultural Studies med en PhD från universitetet i Leeds, Storbritannien. Parallellt med sitt engagemang inom kritisk och teoretisk forskning arbetar han sedan länge som konstnär och skribent, gärna i samarbeten med andra discipliner. Han är även universitetslektor och biträdande prefekt på Institutionen för design vid Linnéuniversitetet. ola.stahl@lnu.se

 

Petra Lilja är industridesigner med en masterexamen från Pratt Institute, USA och jobbar framför allt med framväxande designdiscipliner såsom kritisk och spekulativ design. Hon är även curator och har drivit galleri i Malmö. Just nu delar hon sin tid mellan sin studio och arbetet som programansvarig för Design+Change vid Linnéuniversitetet i Växjö. petra.lilja@lnu.se

 

Icke-Platser – en fotografisk serie som lyfter fram mellanrummen och de tomma ytorna i stadsrummet. Foto från svenska och europeiska platser/städer skapade under kursen Design av Medietjänster för mobila enheter på Digital Designprogrammet, Kristianstad högskola tillsammans med bidrag från samarbetspartners i EU-projektet ”People Smart Sculpture”.

 

GALLERIA BOULEVARD /

 

Forensic Fantasies

Foto och videoverk som tyska konstnärerna Linda Kronman & Andreas Zingerle skapat ur återvunnet material på hårddiskar som slängts som elektroniskt skräp i Västafrika. Data som denna används för utpressning och andra databrott av illegala nätverk på nätet.

Se verket här http://kairus.org/forensic-fantasies-trilogy/

 

GALLERIA BOULEVARD / VÄSTRA STORGATAN 54 / ÖSTRA STORGATAN 4

 

Shell Performance

Ett verk från 2016 av konstnären Martin Rieche. Installationen består av en programvara som lånar sin visuella estetik från ASCII-konst. De hårddiskar (som en gång tillhörde oidentifierade personers datorer) innehåller bilder, kommersiell musik som MP3-filer samt personliga (ibland mycket känsliga) text- och bildmaterial – den data som matas in i algoritmen exponeras på monitorer på ett helt textbaserat och kodifierad sätt.

Se verket här http://www.martinreiche.com/project/shell-performance/

 

Övriga medverkande

 

Artists in Residence Wanderlost 2014-2017

 

Bombina bombast (video walks Kristianstad) SE

Marie Karlevas Fredriksson (textbearbetning wanderlost App) SE

Marika Kajo SE (medvandrarna)

Albin Balthasar (textbearbetning wanderlost App) SE

Andreas Seiss (3D VR) DE

 

Kevin Kerney DE

Musiker och ljudkonstnär från Bremen Tyskland. Har gjort sitt examensarbete baserat på den den kanadensiska ljud forskaren och konstnären Murray Schafer som myntade begreppet ljudlandskap.

Wanderlost soundtrack

www.entangled-frequencies.com

 

Åsa Maria Kraft SE

Åsa Maria Kraft, född den 13 januari 1965, är en svensk poet och prosaförfattare, bosatt i Lund. Kraft har en fil kand i kulturantropologi från Uppsala universitet 1991, samt en fil.mag. i Litteraturvetenskap från Lunds universitet 2009. Hon var ledamot av Sveriges författarförbunds skönlitterära sektionsstyrelse mellan 2003 och 2005, och satt i Kulturrådets arbetsgrupp för litteraturstöd mellan 2005 och 2008. Sedan 2008 arbetar Åsa Maria Kraft som handledare vid Lunds Universitets Författarskola.

Texter Medvandrarna Konsthallens foajé

 

Magnus Wallon SE

Wanderlost app. Dataingenjör & interaktionsdesigner. Har ett helhetstänk kring kopplingen mellan upplevelser och koden som driver tekniken. Omsätter idéer och koncept till kod. Driver sedan 2006 Do-Fi www.do-fi.se/ tillsammans med Johan Salo. Aktuella med stadsvandrings appen Guidly – http://www.guidly.se/

 

Alexander Ståhlnacke SE

Grafik Wanderlost appen. Student Digital Design programmet Kristianstad Högskola.

 

Niklas Söderberg SE

Poet och intellektuell, född 1964 på Gotland och bosatt i Malmö. Han har publicerat ett antal diktsamlingar. Skrivit den första övergripande texten kring staden Abadyl som projektet Wanderlost har sin utgångspunkt i. Nu återvänder Niklas och skriver en text om vårt behov att gå vilse.

 

SHOPIMATION (2016)

by Fabian Kühfuß

Video + bilder

When I looked into the first restored hard-drive, I will call it ‘0020’ for now, I realised that there was no longer a structure (no folder structure but also no filenames). I decided to build up a new, subjective, structure over the stored data. It became apparent that a lot of thumbnails have been stored on the hard-drive ‘0020’. Those thumbnails are placeholders for larger images which itself are placeholders for objects, places, people or situations. This makes them, the thumbnails, as a placeholder of a placeholder. A placeholder for real or fictional remembrance, for wishes and dreams, or for a secret. There is a huge amount of thumbnails from commercial products on ‘0020’. For me these commercial thumbnails are placeholders for the aesthetical reflection of the ‘original owner’ about him-/herself. Shopimation is an approach to get closer to an unknown individual by researching his or her ‘aesthetic dreams’, represented by fashion products, represented again by product photos which are also represented by thumbnails. As the technoimagination of Vilém Flusser is an approach of coding a function of the meaning of techno-pictures, Shopimation uses those thumbnails to build up a subjective code of an aesthetic. Built by the remaining data of an unknown person and the re-arrangement by the artist Shopimation could be a code to translate the very private dream of who she/he would like to be. The short animation video is combining the ‘shopping dreams’ with his/her music library. So we get also an idea of how he/she is hearing the world.

 

HEADCRASH (2016)

by Michael Wirthig

Video

The most interesting thing of these hard-drives is the magnetic disc itself. It is

the physical place where all kind of personal data is saved on. In former works

I’ve made various studies about the relationship between inner and outer worlds.

Therefore I dissected the hidden world of a number of different appliances to turn

them inside out, e.g. disassembling objects, machines and herbal structures. For

‘Headcrash’ I extracted the discs of 2 Ghana hard-drives and explored the surface

with a microscope. 1500 photos of the inside and outside influences of the discs, like

scratches or dust result in a 1 min tour de force about the inner world of these Ghana

drives.

 

RESEARCH-LAB: BEHIND THE SMART WORLD

by KairUs Art+ Research (Linda Kronman and Andreas Zingerle) and servus.at

 

För de flesta av oss är elektroniska apparater som smarta telefoner, laptop, skrivare och mikrovågsugnar självklara delar av vårt vardagsliv. Men i vår teknikintensiva tid blir livscykeln för dessa allt kortare, de förnyas och allt mer sällan renoveras de. Istället hamnar mycket på elektronikskrot, en del i organiserad form men mängder dumpas i illegala soptippar i utvecklingsländer. Och många av dessa datorer och telefoner innehåller personlig data, text, bild och video som kan återanvändas och hamna i fel händer.

 

i distriktet Agbogbloshie i Västafrikanska Ghana finns en av världens största elektronik soptippar. Därifrån hämtade projektet “Behind the Smart World” 22 hårddiskar som man iett Research lab använde som material i flera projekt som sätter fokus på online säkerhet, hur vi använder digital information. Dessa digitala spår används i några av de verk som visas under Wanderlost i Kristianstad – Forensic Fantasies, Shell Performance, Headcrash och Shopimation.

 

For most of us consumers electronic devices such as smartphones, tablets, notebooks, printers or microwaves are a fundamental and indispensable parts of our daily lives. As a result of rapid growth and constant innovation the electronic industry is the world’s fastest growing industry. The “Internet of things” is increasingly adding electronic devices onto our shopping list. Devices that are adding up to a 24h surveillance system that are tracking every aspect of our life and are containers for private data. The life cycle of these products are considerably short and when they break we do not know how to fix them. When it is cheaper to buy a new one than to repair the old one we move on to a upgraded model. But where do these electronic devices go to die? Some of them end up in regulated e-waste centrals in Europe, yet lot of them are dumped illegally on electronic-wastelands in developing countries where they become a serious environmental threat. A privacy issue is that these devices still contain personal data that can be reanimated and abused when falling into wrong hands.

 

Agbogbloshie is a district in the teeming metropolis of Accra in West-African Ghana. The world’s largest electro-waste dump is located here. 22 hard-drives brought back to Austria from this dump were the starting point for the ‘Behind the Smart World’ ResearchLab. Alongside the material and exploitative dark sides of the dirty business with electronic waste. The project brings together artistic positions dealing with the value of digital information and our constant production of data. We leave not only material traces that have disastrous effects on people and our environment, but also digital traces, the value of which is to be called into question.

 

The ‘Behind the Smart World’ ResearchLab was part of a one year research program at servus.at in Linz, Austria. The outcome of the ResearchLab was an ArtLab and a symposium in May 2015, an edited publication ‘Behind the Smart World – saving, deleting and resurfacing data’ in January 2016, and a co-curated exhibition by KairUs and Ushi Reiter during the AMRO 2016 festival in the KunstRaum Goethestrasse xtd. gallery. Additionally a smaller version of the ‘Behind the Smart World’ exhibition was part of the Ars Electronica solutions ‘LabOratorium’ at Ars Electronica 2016.

 

Recycling Yantra, 2 channel Video, 1:03:58 by Raphael Perret

The Dark Side of the Chip, Photographs (2012 – 2014) by Raphael Perret

 

Raphael Perret presents photographs and videos about the informal recycling of electronic waste in Delhi, India. There, illegally imported as well as domestic e-waste, is being dismantled and traded in a fascinating network. The colourfulness and aesthetic quality of the images collide with our knowledge about the toxicity of the documented procedures. For the beholder, the familiar shiny surfaces of electronic products are complemented with an idea of what may happen with them in their afterlife.

 

The search for an aesthetic of technological disintegration makes visible, what’s unaccessible to our immediate perception. The seemingly far away Indian workers move closer and a story about valuable resources, poison and the exploitation of poverty unfolds.

 

Even though, the presented PC boards have value as firing material, they are dumped on the ground as waste, bearing a gloomy beauty, resulting from various disassembly techniques like stripping, burning and etching. While on the nowadays outdated keypads, traces of use tell stories about their former owners.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.