Shell performence by Martin Reiche

Shell Performance

Ett verk från 2016 av konstnären Martin Rieche. Installationen består av en programvara som lånar sin visuella estetik från ASCII-konst. De hårddiskar (som en gång tillhörde oidentifierade personers datorer) innehåller bilder, kommersiell musik som MP3-filer samt personliga (ibland mycket känsliga) text- och bildmaterial – den data som matas in i algoritmen exponeras på monitorer på ett helt textbaserat och kodifierad sätt.

Mer info här http://www.martinreiche.com/project/shell-performance/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.