Fictioning

Kom och lyssna och se på resultatet av workshopen Fictioning nu på lördag den 29:e April i Kristianstad

Projektet är gjort av

Ola Ståhl har en bakgrund i konsthistoria och Cultural Studies med en PhD från universitetet i Leeds, England. Parallellt med sitt engagemang inom kritisk och teoretisk forskning arbetar han sedan länge som konstnär och skribent, gärna i samarbeten med andra discipliner. För tillfället jobbar Ola som vice prefekt på Institutionen för Design vid Linnéuniversitetet. ola.stahl@lnu.se
Petra Lilja är industridesigner med en masterexamen från Pratt Institute, USA och hon jobbar framför allt med framväxande designdiscipliner såsom kritisk och spekulativ design. Hon är även curator och har drivit galleri i Malmö. Just nu delar hon sin tid mellan sin studio där och arbetet som programansvarig för Design+Change vid Linnéuniversitetet i Växjö. petra.lilja@lnu.se

 

Fictioning kan ses som en del av de vandringar vi gör under Lördagen och de kan bokas här

Boka vandringar här

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.